6. veľkonočná nedeľa

Evanjelium: (Jn 15, 9-17)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1487, 1575, 247, 877)

Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom.

Ježišu, nevädnúci kvet človečenstva, ty si pre moju dušu tým jediným. Tvoja láska je čistejšia ako ľalia a tvoja blízkosť je mi milšia ako vôňa hyacintu. Priateľstvo s tebou je citlivejšie a nežnejšie ako vôňa ruže, a predsa mocnejšie ako smrť.

Ježišu, priateľ osamelého srdca, ty si mojím prístavom, mojím pokojom, ty si moja jediná záchrana, ty si upokojenie vo chvíli bojov a pochybností. Ty si jasným lúčom, ktorý osvecuje cestu môjho života. Ty si všetkým pre osamotenú dušu. Ty rozumieš duši, aj keď mlčí. Ty poznáš naše slabosti a ako dobrý lekár utešuješ a liečiš, nespôsobujúc utrpenie – ako dobrý znalec.

Ó, Ježišu, ukrytý v hostii, môj sladký Učiteľ a verný Priateľ. Ó, aká šťastná je moja duša, že mám takého Priateľa, ktorý mi vždy robí spoločnosť. Necítim sa osamotená, hoci som osamote. Ježišu – hostia, poznáme sa, to mi stačí.

a

  • Ježiš nosí vo svojom srdci veľkú túžbu po priateľstve so mnou. Chcem s ním nadviazať aj ja taký blízky vzťah?
  • Ježiš ma miluje tak veľmi, že mi dal poznať všetko, čo počul od Otca. Rovnako ako zomrel na kríži, vyzlečený zo šiat, nahý, priehľadný až do konca, tak ani teraz predo mnou nič neskrýva. Verím mu?
  • Dnes pozvem Ježiša do svojho života nielen ako svojho jediného Pána, ale aj ako svojho najlepšieho priateľa!