5. október v Taliansku

BERGAMO LOMBARDIA
 

akujem milosrdnému Ježišovi a svätej Faustíne za milosť sláviť jej sviatok v Cene di Bergamo s malou skupinou apoštolov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum. Bola to pre mňa veľká milosť, pretože bývam veľmi ďaleko, až v Romanii. Bol to krásny čas, pretože som mala možnosť stretnúť sa a porozprávať s niektorými apoštolmi zo združenia Faustínum. Spoločná modlitba, kázeň na svätej omši a zdieľanie mi dali silu pokračovať v apoštoláte Božieho milosrdenstva po boku svätej Faustíny, ktorej prítomnosť tak často pociťujem. Keďže som tento rok nemohla ísť do Krakova kvôli pandémii, mesto Cene di Bergamo bolo pre mňa ako „malý Krakov“, pretože sestra Faustína nikdy neopúšťa svoje deti a vždy ich vedie k Ježišovi – vtelenému Milosrdenstvu.

Ježišu, dôverujem ti!

Evelina

TORINO PIEMONTE

TRANI PUGLIA

GATTICO NOVARA PIEMONTE

Len pred rokom sme v našom kostole sv. Kozmu a Damiána v Gatticu prijali relikviu sv. Faustíny. Jej prítomnosť nám pomáha rásť vo viere a dôvere v Boha, ktorý je Otcom milosrdenstva. Tento rok sme sa zamerali na Ježišove slová, ktoré povedal sv. Faustíne: „Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti“ a pod obraz Milosrdného Ježiša sme umiestnili veľkú sklenenú nádobu, do ktorej sme vkladali naše úmysly. Úmysly, ktoré sa ľudsky vyriešiť nedajú, ale nie sú nesplniteľné pre nášho milosrdného Otca.

V pondelok 5. októbra na liturgický sviatok svätej Faustíny sme o 18.00 hod. začali našu slávnosť  veľmi významným gestom: náš pán farár Don Roberto Castelletta pred kostolom spálil všetky úmysly, aby takto vyjadril poďakovanie Bohu, že každá prosba bola prijatá a vypočutá. Ak sme ešte nedostali to, o čo sme prosili, musíme mať veľkú dôveru, neotrasiteľnú istotu, že Boh nikdy neopustí svoje deti, ale vedie ich za ruku a dáva im silu prekonať aj ťažké obdobie.

Uctili sme si aj relikvie sv. Faustíny a pomodlili sa korunku Božieho milosrdenstva. Neskôr sme rozdávali symbolické náramky, aby sme si každý deň pripomínali, že Ježiš je s nami. Na záver všetci účastníci dostali slávnostné požehnanie s relikviami, ktoré kňaz na chvíľu priložil ku srdcu každého z nás. Nášmu duchovnému otcovi sme venovali ornát s obrazom Milosrdného Ježiša a svätej Faustíny, čo urobilo tento deň ešte slávnostnejším. 

Ježišu, dôverujem ti!

Miriam di Gattico (No) Piemont

VARESE

5. októbra 2020 sme oslávili prijatie relikvie sv. Faustíny do kostola svätého Antona Paduánskeho. Tento rok sa 5. októbra konala slávnostná sv. omša o svätej Faustíne s požehnaním jej relikviami. Obmedzenia zavedené pandémiou nám zabránili zorganizovať väčšie podujatie, zjednotili sme sa však na modlitbe a tešili sa zo spoločného stretnutia.

 
Valentina, Faustinum Varese