5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva

Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov Faustínum na 5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční od 2. do 5. októbra 2021 vo svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Téma kongresu: „Sláviť milosrdenstvo“. Môžete sa ho zúčastniť osobne alebo online.

Prihlasovanie bude čoskoro otvorené!