4. veľkonočná nedeľa

Evanjelium: (Jn 10, 11-18)

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 367, 725, 1439)

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom. 

Nech zmĺkne zem, ty sám sa mi prihováraj, Ježišu. Ty vieš, že nerozumiem inému hlasu, len tvojmu – Dobrý pastier. V príbytku môjho srdca je tá púšť, kam žiadne stvorenie nemá prístup. Ty sám si v ňom Kráľom.

Zostala som sama s nebeským Otcom. V tejto chvíli som hlbšie poznala tri božské osoby, ktoré budeme celú večnosť kontemplovať, a po miliónoch rokov poznáme, že sme ešte len začali svoju kontempláciu. Ó, aké veľké je Božie milosrdenstvo, že dáva človekovi takú veľkú účasť na svojom božskom šťastí.

a

  • Zmŕtvychvstalý Ježiš je dobrý Pastier. Vedie ma do náručia nebeského Otca, ktorý ma miluje nekonečnou láskou.
  • Snažím sa počúvať hlas môjho Pastiera, ktorý sa mi prihovára v hĺbke môjho srdca?
  • Budem prosiť Ducha Svätého o milosť dôvery a o stíšenia srdca, aby som mohol počuť Boží hlas…