27 rokov existencie združenia Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi 6. marca 27. výročie svojho vzniku.

Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej.