26. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 719, 720)

Dnes som počula tieto slová:Vedz o tom, dieťa moje, že kvôli tebe udeľujem milosti celému okoliu. Musíš však za nich ďakovať, lebo oni mi neďakujú za dobrodenia, ktoré im dávam. Pre tvoju vďačnosť ich budem naďalej požehnávať.

Ó, Ježišu môj, ty vieš, aký ťažký je život v komunite. Koľko nepochopenia a nedorozumení, neraz napriek najlepšej vôli z oboch strán. Je to tvoje tajomstvo, ó, Pane, spoznáme ho až vo večnosti. Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé.

a

 ➡ „…Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne“, hovorí Ježiš. Nesúdim príliš rýchlo, ako apoštoli v dnešnom Evanjeliu?

 ➡„Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé“, napísala svätá Faustína. Môžem povedať, že sa usilujem o takýto postoj milosrdného srdca?

 ➡ Budem prosiť Ducha Svätého o milosť pokorného, ​​láskavého a vďačného srdca za každé dobro, ktoré Boh robí prostredníctvom mňa, ale aj prostredníctvom mojich bratov a sestier.