25. výročie vzniku združenia Faustínum – Pozvánka

Hlavná správa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum Vás srdečne pozýva na spoločné vzdávanie vďaky Bohu za 25 rokov existencie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, 6. marca 2021 do Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch