25. výročie vzniku združenia Faustínum – list

„Ó, Bože môj, všetko, čo je vo mne, nech ťa zvelebuje, Stvoriteľ môj a Pane,
a každým úderom svojho srdca túžim oslavovať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.
Túžim hovoriť dušiam o tvojej dobrote a povzbudzovať ich k dôvere v tvoje milosrdenstvo
– to je moje poslanie, ktoré si mi predurčil, Pane, v tomto i v budúcom živote.“

Sv. sestra Faustína
(Denníček 1325)

a

Dnes, pri príležitosti 25. výročia vzniku nášho Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, z našich sŕdc prúdi modlitba chvály a vďaky za každého člena a dobrovoľníka nášho združenia; za kňazov zapojených do formácie a sestry, ktoré sú v združení alebo v ňom pôsobili. Ďakujeme milosrdnému Bohu za všetko dobro, aké počas uplynulých rokov urobil v nás a prostredníctvom nás.

Naša vďaka patrí aj vám, bratom a sestrám zo združenia Faustínum, za to, že ste. Ďakujeme vám za to, že spolu môžeme tvoriť veľkú duchovnú rodinu, ktorú spája milosrdný Ježiš a jeho verná sekretárka a naša patrónka – sv. sestra Faustína. Fascinovaní tajomstvom Božieho milosrdenstva spoločne kráčame už mnoho rokov cestou dôvery v Boha a milosrdenstva voči našim blížnym. Svedčia o tom aj svedectvá, ktoré ste nám poslali. Veľmi pekne vám za ne ďakujeme. Vďaka nim sa môžeme viac spoznávať, a aj napriek fyzickej vzdialenosti si môžeme byť duchovne nablízku.

V tento pre nás výnimočný deň sa všetci zjednoťme v ďakovnej modlitbe spolu s Pannou Máriou, a pomodlime sa chválospeve Magnifikát. Každým úderom srdca ďakujme dobrému Bohu za milosrdenstvo, ktoré preukázal a ustavične prejavuje každému z nás a prostredníctvom nás tým, ku ktorým nás posiela. Modlime sa aj navzájom za seba, aby sme verne splnili svoje povolanie a poslanie byť apoštolmi Božieho milosrdenstva v dnešnom svete.

a

Duchovne spojené v modlitbách

Sr. Miriam Janiec KMBM
predsedníčka združenia Faustínum

a sestry zo združenia Faustínum:

Sr. M. Emanuela Gemza KMBM
Sr. M. Clareta Fečová KMBM
Sr. M. Eliana Chmielewska KMBM
Sr. M. Teresa de la Fuente KMBM
Sr. M. Symplicja Potyrała KMBM
Sr. M. Faustia Szabóová KMBM
Sr. Maria Faustyna Ciborowska KMBM
Sr. M. Stefania Kromska KMBM

a

Krakov-Lagievniky, 6. marca 2021