24 rokov existencie združenia Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávilo  v piatok 06. marca 24. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej.

V súčasnosti združuje 18 420 dobrovoľníkov a 680 členov z 87 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 2000 členov a dobrovoľníkov.