24. január – nedeľa Božieho slova

30. septembra 2019 Svätý Otec zriadil Nedeľu Božieho slova na 3. cezročnú nedeľu. Dokument bol podpísaný v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma.

Pri tejto príležitostí Vás chceme pozvať na cestu s Božím slovom a Denníčkom svätej Faustíny.

Každý týždeň budeme umiestňovať na našej web stránke nedeľné Evanjelium spolu s vybraným citátom z Denníčka sv. Faustíny, ako aj niekoľkými otázkami na osobnú modlitbu. Veríme, že nám to bude pomáhať objavovať milosrdenstvo vo Svätom Písme, aby sme mohli ešte účinnejšie vydávať svedectvo o Bohu, bohatom na milosrdenstvo.

Prečo je dôležité počúvať Slovo?

V apoštolskom liste Svätého Otca, ktorým zriadil Nedeľu Božieho slova, čítame:

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: «Neznalosť Písma je neznalosťou Krista».“

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4b), povedal sám Ježiš. Každý z nás túži po pokrme. A každý z nás má v srdci túžbu po blízkom vzťahu s Bohom. Je to Boh, ktorý dáva zmysel našej existencii. Prostredníctvom svojho Slova nám Boh hovorí, kým sme v jeho očiach, a týmto spôsobom môžeme objavovať našu pravú identitu Božieho dieťaťa. Žiaľ, často na to zabúdame, počúvame iné „hlasy“, alebo neposlúchame tento najdôležitejší Hlas, ktorý nám každú chvíľu rôznymi spôsobmi hovorí: dieťa moje, milujem ťa, neboj sa, JA SOM.

Nedeľa Božieho slova je pre nás príležitosťou, aby sme sa mohli pravdivo pozrieť na náš každodenný život a náš vzťah k Slovu nebeského Otca. Vzťah sa rodí z prebývania. Boh chce s nami prebývať! Nedostatok znalosti Slova, spôsobuje nedostatky vo vzťahu s Otcom.

Odpovedz dnes na tieto otázky:

  • Aký je môj vzťah k Božiemu slovu, k tejto „svätyni Ducha Svätého“?
  • Koľko času trávim každý deň čítaním a premýšľaním Slova, ktoré Boh s veľkou láskou hovorí MNE OSOBNE?
  • V osobnej modlitbe pros Ducha Svätého, aby otvoril oči tvojho srdca na pochopenie Slova, veľkého daru Božieho milosrdenstva. Duchu Svätý, príď!

Nikde zvedavo nehľadám dokonalosť, ale vnikám do Ježišovho ducha a hľadím na jeho skutky, ktoré mám zhrnuté v evanjeliu. Keby som žila aj tisíc rokov, nevyčerpám to, čo je v ňom obsiahnuté (Den. 510).