23. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v  Krakove – Lagievnikoch

„Hľa, prichádzam ako pútnik do tejto svätyni, aby som sa zapojil do večného spevu v úcte k Božiemu Milosrdenstvu. Predniesol žalmista Pána, hovoriac to, čo všetky generácie udržiavali a budú udržiavať ako najcennejšie ovocie viery. Nič nie je tak potrebné človeku, ako Božie Milosrdenstvo – táto láskavá láska, spolucítiaca, vynášajúca človeka ponad jeho slabosť ku nekonečnej výške Božej svätosti. Na tomto mieste si to uvedomujeme jasným spôsobom. Odtiaľto predsa vyšlo posolstvo Božieho Milosrdenstva, ktoré sám Kristus chcel odkázať našej generácii prostredníctvom blahoslavenej sestry Faustíny. Je to jasné a zrozumiteľné posolstvo pre každého. Každý tu môže prísť, pozrieť na ten obraz milosrdného Krista, na jeho Srdce vyžarujúce lásku a v hĺbke duši môže počuť to, čo počula Blahoslavená: Neboj sa ničoho, ja som vždy s tebou (Den. 613). A ak z úprimného srdca odpovie „Ježišu, dôverujem Ti!“, nájde uspokojenie všetkých obáv a strachu. V tom dialógu odovzdania sa, vzniká medzi človekom Kristom zvláštne puto oslobodzujúcej lásky. V láske niet strachu – píše svätý Ján – (…) lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.  (1 Jn 4, 18).