23. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 7, 31-37)

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 1663, 55)

Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa…

„Prežite svoj život konaním dobra, aby som mohol na stránky vášho života napísať: prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

a

  • Ježiš chce, aby moje srdce bolo podobné jeho milosrdnému srdcu. Preto je toto pozvanie určené aj mne: Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. 
  • Je mojím najväčším cieľom byť ako Ježiš?
  • Poprosím Ducha Svätého o milosť, aby na stránkach môjho života mohli tiež byť napísané slová: prežil/prežila svoj život, robiac dobro všetkým.