20. Deň – Duchu Svätému odovzdám svoje dary a charizmy