19. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (J 6, 41-51)

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“

Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 367, 1135)

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom.

Toto hlbšie poznanie Boha mi dáva úplnú voľnosť a duchovnú slobodu. Nič mi nemôže prekážať v úzkom zjednotení s ním, nedokážu to ani anjelské mocnosti. Cítim, že som veľká, keď som zjednotená s Bohom. Akým šťastím je vnímať prítomnosť Boha vo svojom srdci a žiť s ním v dôvernej blízkosti.

a

  • Dnes mi Ježiš hovorí o Otcovi, ktorý ma sám pritiahol k svojmu milovanému Synovi, aby som mal život, večný život. 
  • Obraciam sa vo svojich modlitbách k Bohu Otcovi a ďakujem mu za jeho nepochopiteľnú milosrdnú lásku ku mne?
  • Tento týždeň sa budem modliť, aby do môjho srdca prenikla pravda, že Boh je pre mňa najlepším Otcom.