18. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (J 6, 24-35)

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 195, 814)

Celé hodiny ťa adorujem, ó, živý chlieb, uprostred veľkej suchopárnosti duše. Ó, Ježišu, čistá láska, nepotrebujem útechu, živím sa tvojou vôľou, Mocný. Tvoja vôľa je cieľom môjho bytia. Mám pocit, že celý svet mi slúži a závisí odo mňa. Ty, Pane, rozumieš mojej duši vo všetkých jej túžbach.

Dnes som bola len na svätom prijímaní a na časti svätej omše. Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez teba, Ježišu, nedokážem žiť.

a

  • Ježiš ma pozýva k dôvernému vzťahu so sebou vo svätom prijímaní. Môžem spolu so svätou Faustínou vyznať: Celá moja sila je v tebe, živý chlieb …? 
  • „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“… Naozaj DÔVERUJEM týmto Ježišovým slovám?
  • Tento týždeň a zvlášť dnes požiadam Ježiša o milosť živej viery v jeho eucharistickú prítomnosť.