18. Deň – Duchu Svätému odovzdám moje duchovné boje