15. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 6, 7-13)

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (DeN. 1396, 194)

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve.

Túžim sa namáhať, pracovať, obetovať sa za naše dielo záchrany nesmrteľných duší.

a

  • Dnes ma Ježiš pozýva k spolupráci s jeho zámerom zachrániť každú dušu… Hovorí veľmi konkrétne: Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve. 
  • Mám v sebe túžbu ohlasovať a vyprosovať Božie milosrdenstvo, ba čo viac, namáhať sa, pracovať a obetovať sa za dielo záchrany nesmrteľných duší?