15. 02 – veľkí apoštoli Božieho milosrdenstva oslavujú spoločne!

Na zemi ich spájalo spoločné poslanie, teraz oslavujú spoločne…

Je úžasnou Božou prozreteľnosťou, že blahoslavený kňaz Michal Sopočko sa narodil pre nebo v ten deň, v ktorom jeho kajúcnička a apoštolka Božieho milosrdenstva, svätá sestra Faustína, slávila svoje rehoľné meniny.

V tento pre nás výnimočný deň vzývajme ich príhovor, aby každý z nás mohol s ešte väčšou dôverou odpovedať na Božie volanie a zakusujúc Božie milosrdenstvo vydávať o ňom svedectvo tým, že bude svetu ohlasovať tajomstvo jeho milosrdnej lásky. Ježišu, dôverujem ti!

„Dnes ráno odcestoval kňaz Dr. Sopočko.
Keď som sa pohrúžila do ďakovnej modlitby za veľkú Božiu milosť,
že som sa mohla s ním vidieť, zrazu som bola zvláštne spojená s Pánom, ktorý mi povedal: 
– Je to kňaz podľa môjho srdca, jeho úsilie je mi milé.
Vidíš, dcéra moja, že moja vôľa sa musí uskutočniť, a to, čo som ti prisľúbil, dodržím.
Cez neho rozsievam útechu pre trpiace a utrápené duše,
cez neho sa mi zapáčilo rozšíriť úctu k môjmu milosrdenstvu.
Cez toto dielo milosrdenstva sa ku mne priblíži viac duší,
než keby dňom i nocou rozhrešoval až do konca svojho života.
Lebo takto by pracoval len do konca života

a cez toto dielo bude pracovať do konca sveta“.

(Den. 1256)