13. Deň – Odovzdám milosrdnému Ježišovi moje slabosti