12. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 4, 35-41)

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.

Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.

A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“

Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 103, 589)

Neboj sa, dcéra moja, ja som s tebou. V tej chvíli zmizli všetky temnoty a muky, zmysly zaplavila nepochopiteľná radosť, schopnosti duše naplnilo svetlo.

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím,že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

a

  • Ježiš, ktorý je absolútnym Pánom nad všetkým, mi dnes kladie veľmi konkrétnu otázku: Čo sa tak bojíš? Úprimne poviem Ježišovi o svojich obavách, starostiach, životných búrkach..
  • Boh, ktorý ustavične bdie nado mnou, mi hovorí: Neboj sa, som s tebou!
  • Počas svojej osobnej modlitby poprosím o príhovor svätú Faustínu, aby som spolu s ňou mohol povedať: Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdal(a) som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.