11. Deň – Odovzdám milosrdnému Ježišovi moje ruky a nohy