10. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 3, 20-35)

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 757, 775)

Buď spokojná, dcéra moja, vidím všetko tvoje úsilie, ktoré je mi veľmi milé.

Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle. Nič na svete mi toto šťastie nedokáže zakaliť, nijaká moc, nijaká sila.

a

  • Aký je cieľ môjho života a ako ho realizujem?
  • Môžem spolu so svätou Faustínou povedať: Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle ?
  • Keď plním Božiu vôľu (prikázania, povinnosti môjho životného stavu, vernosť vnuknutiam Ducha Sv.), Ježiš mi s láskou hovorí: Hľa, moja matka a moji bratia.
  • Pozvem Ježiša do môjho života a poprosím ho o milosť vernosti v plnení vôle Otca.