Życzenia Wielkanocne 2020

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

/J 20, 19-20/

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Zbliżają się Święta Paschalne, w czasie których będziemy radować się z tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Wierzymy, że to, co dokonało się w Wieczerniku, owego pierwszego dnia tygodnia, stanie się także udziałem nas wszystkich. Wierzymy, że Jezus Zmartwychwstały przyjdzie i stanie pośrodku naszych domów, rodzin i wspólnot, i powie do nas tak, jak kiedyś do apostołów: „Pokój wam”. Pokaże nam także swoje rany, zapewniając o miłości, od której nic nas nie może odłączyć, nawet cierpienie i śmierć. 

Z całego serca życzymy Wam i Waszym rodzinom głębokiego spotkania z żywym Jezusem, doświadczenia Jego miłosiernej miłości oraz pokoju, którym On chce napełnić nasze serca. Niech to spotkanie i doświadczenie Jego żywej obecności przemieni nas, nasze rodziny i wspólnoty, i sprawi, że jak uczniowie uradujemy się ujrzawszy Pana, który naprawdę JEST i ŻYJE POŚRÓD NAS!

Zapewniamy o naszej modlitwie za Was i za Wasze Rodziny. 
Złączone w paschalnej radości
Siostry z ekipy „Faustinum”
s. Miriam, s. M. Diana, s. M. Emanuela, 
s. M. Eliana, s. M. Teresa i  s. M. Symplicja

Wielkanoc 2020