Życzenia Wielkanocne 2019

Córko moja, patrz w przepaść Miłosierdzia Mojego
i oddaj temu Miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: 
zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści Miłosierdzia Mojego.

(Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, nr 206)

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Przed nami wydarzenia Wielkiego Tygodnia. To czas, kiedy w sposób szczególny wpatrujemy się w przepaść Miłosierdzia Boga, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, ratując nas od grzechów. Kontemplujemy Jezusa, który choć w swojej męce i krzyżu nie doznał miłosierdzia ludzkiego – jak zauważył Jan Paweł II w Encyklice Dives in misericordia – jednak w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej miłości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim dla wszystkich ludzi – miłości potężniejszej niż śmierć. Ten sam Chrystus, Zmartwychwstały Syn Boży objawia się nam dziś jako niewyczerpane Źródło Miłosierdzia, z którego czerpać może każdy, kto tylko przybliży się do Niego z ufnością.

Kontemplując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa pragniemy czerpać ze zdrojów Miłosierdzia i napełniać się Jezusowym Miłosierdziem. To Ono przemienia nas i uzdalnia do czynienia miłosierdzia naszym bliźnim oraz stawania się świadkami Jego miłości, która jest potężniejsza niż śmierć i grzech człowieka. Jako apostołowie Bożego Miłosierdzia przejęci troską Jezusa, by każdy człowiek przyjął dar odkupienia, chcemy czerpać ze zdrojów Miłosierdzia nie tylko dla siebie, ale i dla innych dusz, szczególnie dla tych, którzy nie dowierzają dobroci Boga. Pragniemy czynić to w sposób, jaki polecił Sam Jezus św. Siostrze Faustynie: zbierając wszystkich grzeszników świata i zanurzając ich w przepaści Miłosierdzia Bożego. 

W czasie tegorocznej Paschy oddajmy Bożemu Miłosierdziu cześć i chwałę! Niech jak najwięcej dusz przybliży się do źródeł Miłosierdzia przez naszą posługę miłości, ofiary oraz modlitwy. Niech największą radością będzie dla nas każdy człowiek, który uwierzy w miłość potężniejszą niż jego grzech, i który z ufnością zanurzy się w przepaści Bożego Miłosierdzia.

Niech w nas i w każdym ludzkim sercu będzie uwielbione Miłosierdzie Boże! 

Tego z całego serca życzymy sobie nawzajem

s. Miriam Janiec ZMBM

przewodnicząca Stowarzyszenia
wraz z Siostrami z „Faustinum”

Wielkanoc 2019