Życzenia Wielkanocne 2018

 

 „Jezu, Miłośniku ludzkiego zbawienia,
pociągnij wszystkie dusze do życia Bożego,
niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego
tu na ziemi i w wieczności ”.
św. Siostra Faustyna

 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie – Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Kościół co roku zaprasza nas do czynnego uczestniczenia w celebracji Triduum Paschalnego przypominając nam, że wydarzenie Krzyża i Zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku Życiu.

W tych dniach w sposób szczególny będziemy doświadczać mocy tego przyciągania, zgodnie z obietnicą Jezusa: „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32).

Ten, który na krzyżu pokonał śmierć odpowiadając miłością na nienawiść, przekształcając zło w dobro, pragnie przyciągnąć nas do siebie, ponieważ tylko On może nadać sens każdej cząstce naszej historii, także tej najbardziej bolesnej, przemieniając ją w błogosławieństwo.

Ten, który do końca nas umiłował, pragnie przyciągnąć nas do siebie, ponieważ tylko On, Źródło Miłości i Miłosierdzia, może zaspokoić najgłębszą tęsknotę naszego serca za miłością całkowitą i bezwarunkową.

Nikt tak jak Wywyższony Chrystus – Ukrzyżowany i Zmartwychwstały nie daje nam pewności, że jesteśmy kochani, ale także nikt tak jak On nie może przyciągać nas ku Życiu prowokując i uzdalniając nas do miłosierdzia.

Obyśmy w czasie tegorocznej Paschy pozwolili się przyciągnąć Jego miłosiernej miłości!

Niech sławi się w nas wielkość miłosierdzia Bożego!

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”
wraz z Siostrami z „Faustinum”

Wielkanoc 2018