Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Matka Najświętsza rzekła do mnie:
Oto masz najdroższy Skarb.
– I podała mi Dziecię Jezus.
św. Siostra Faustyna

Kochani
Siostry i Bracia w Chrystusie – Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Wcielenie Bożego Syna dokonało się w ukryciu. Bóg przyszedł do nieznanej wioski Nazaret, do prostej Dziewczyny, znanej tylko najbliższemu otoczeniu. Przyszedł, by powierzyć Jej najdroższy Skarb – swego umiłowanego Syna.

Również narodziny Jezusa dokonały się w ukryciu. W tę szczególną noc mieszkańcy Betlejem nie domyślali się, jak wielkie wydarzenie miało miejsce na peryferiach ich miasta. Tam, gdzie Maryja porodziła Bożego Syna, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas pełen serdecznych spotkań z bliskimi, składania życzeń i wzajemnego obdarowywania się. Wiemy jednak, że ten zewnętrzny wymiar świętowania nie jest istotą tych dni, lecz owocem tego, co dokona się w ukryciu, w głębi naszych serc. To właśnie tam Matka Boża chce złożyć swój najdroższy Skarb – Jezusa, abyśmy Go kochali i adorowali. Życzę, i o to się modlę, by Maryja rozpalała w nas ogień miłości Bożej, który płonął w Jej sercu. Życzę, by Jezus stał się największym Skarbem naszego serca, a Jego wola punktem odniesienia dla wszystkich naszych decyzji i wyborów w nowym roku.

Złączona w modlitwie podczas adoracji Dzieciątka Jezus

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”
wraz z Siostrami z „Faustinum”