„Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstała bardzo bogata literatura, związana z życiem, duchowością i misją św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Jednak korzystanie z tych publikacji wymaga pewnej orientacji, by można było w tym bogactwie treści wyłapać kluczowe wątki. Istnieje więc potrzeba syntetycznego ukazania życia, dziedzictwa duchowego i misji św. Siostry Faustyny w oparciu o materiały źródłowe. Temu celowi ma służyć niniejsza pozycja: „Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”.