Zwiastowanie Pańskie 2019

W tę piękną uroczystość Zwiastowania Pańskiego zapraszamy do krótkie refleksji o tej wielkiej tajemnicy naszej wiary wraz ze św. Siostrą Faustyną.