Zaufać nadziei

Współczesny człowiek jest głodny i spragniony nadziei. Nadzieja zawsze towarzyszyła ludzkim wysiłkom, historii poszczególnych osób i całych narodów. Bez wątpienia jest obecna i dziś, choć nierzadko niezrozumiana, może zagubiona czy wręcz zapominana. Bywa tak, że nadzieję w codziennym życiu myli się z naiwnym optymizmem, że będzie lepiej. A nadzieja to przecież o wiele więcej niż tani optymizm na lepsze jutro, które i tak wydaje się niepewne. Można czasami odnieść wrażenie, że za mało się o niej mówi, a przecież nadzieja odgrywa tak wielką rolę w ludzkim życiu. 

Warto więc zatrzymać się i pogłębić swoje rozumienie chrześcijańskiej nadziei. Wielką pomocą na tej drodze może być dla nas nowa książka formacyjna o. Tadeusza Kotlewskiego SJ  p.t. “Zaufać nadziei”. Autor porusza w niej następujące tematy:

  • Nadzieja człowieka,
  • Utracona i zagubiona nadzieja,
  • Ufność i nadzieja,
  • Nadzieja i miłość,
  • Nadzieja w cierpieniu,
  • Chrystus – Jedyna Nadzieja,
  • Nadzieja i wspólnota,
  • Nadzieja i mistyka,
  • Mistyczna droga nadziei.

 

Zobacz więcej na temat książek formacyjnych