“Zagłębiaj się w Moim opuszczeniu”

W dniach od 9 do 11 marca  2018 r. odbyły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Wielkopostne Dni Skupienia pt. „Zagłębiaj się w Moim opuszczeniu. Rozważając Mękę Jezusa ze św. Faustyną ”. W rozważaniach po Ewangelii wg św. Marka oraz fragmentach z „Dzienniczka” św. Faustyny poprowadził uczestników ks. Piotr Szyrszeń z Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. W dniach skupienia wzięło udział blisko 70 osób z Polski i z zagranicy.