Wspomnienie św. Siostry Faustyny

Może nieraz zastanawialiście się, w czym tkwi sekret św. Siostry Faustyny, sekret Jej tak bliskiego obcowania z Bogiem w prostych, zwyczajnych wydarzeniach dnia, wśród prac i obowiązków, trudów i znojów codziennego życia? Jak to robiła, że umiała spotkać się z żywym Bogiem i Jego łaską w najbardziej nawet szarych i monotonnych zakątkach codzienności?

Wczytując się w “Dzienniczek” Siostry Faustyny, możemy poznać Jej tajemnicę, a poznawszy ją, zacząć nią żyć tak, byśmy i my mogli odnaleźć bliską relację z Bogiem i trwać w głębi zjednoczenia z Nim we wszystkich okolicznościach i wydarzeniach życia,  w zwyczajnej codzienności.

Obchodząc w Kościele wspomnienie św. Siostry Faustyny, dziękujmy Bogu za Jej życie i posłannictwo, a także za łaski uproszone za Jej wstawiennictwem. Niech pomocą będą nam słowa modlitwy św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas homilii na Mszy świętej kanonizacyjnej 30 kwietnia 2000 roku.

Zapraszamy również do wysłuchania konferencji s. M. Alicji Zelmańskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia “Faustinum”, zatytułowanej “Źródło Miłosierdzia jest w nas. Sekret św. Siostry Faustyny”.

Posłuchaj: Konferencja
Zobacz: Modlitwa do św. Faustyny