Więź miłości

„Bóg, którego objawił Chrystus, pozostaje nie tylko w stałej łączności ze światem jako Stwórca, ostateczne źródło istnienia. Jest On Ojcem: z człowiekiem, którego powołał do bytu w świecie widzialnym, łączy Go głębsza jeszcze więź niż sama stwórcza więź istnienia. Jest to miłość, która nie tylko stwarza dobro, ale doprowadza do uczestnictwa we własnym życiu Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten bowiem, kto miłuje, pragnie obdarzać sobą” (Dives in misericordia, nr 7).

Nieskończone miłosierdzie Boże jest motywem, dla którego Bóg stworzył świat i każdego z nas. U początku mojego istnienie jest słowo Boga – słowo Jego miłości do mnie. To jest słowo, którego On nigdy nie cofnie, które nigdy się nie zmieni i które wypowiedział nade mną nie tylko wtedy, gdy mnie stwarzał, ale robi to każdego dnia, w każdej chwili mojego życia! To słowo miłosierdzia nazywa mnie ukochanym dzieckiem Ojca i zaprasza do niepowtarzalnej, intymnej relacji z całą Trójcą Świętą…

Czy masz w swoim życiu doświadczenie ojcowskiej miłości i troski Boga o ciebie?

Czy wiesz, że w Sercu Boga Ojca jest miejsce przeznaczone wyłącznie dla ciebie?

Co robisz, by dbać i rozwijać tę niezwykłą więź miłości, do której Bóg w swoim miłosierdziu cię zaprasza?

Dziś dusza moja ma usposobienie dziecka. Jednoczę się ściśle z Bogiem jak dziecko z Ojcem. Czuję się w całej pełni dzieckiem Bożym” (Dz. 1818).

„Jezu – Hostio żywa, Tyś Matką moją, Tyś mi wszystkim. Z prostotą i miłością, z wiarą i ufnością przychodzić będę do Ciebie, Jezu. Dzielić się będę z Tobą wszystkim, jak dziecię z kochającą matką: radościami i cierpieniem, jednym słowem – wszystkim” (Dz. 230).