Rekolekcje wielkopostne 2021 (2)

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
16-18 lutego 2021 (w ciągu tygodnia)

Jezus w Ewangelii wielokrotnie wzywa do miłosierdzia. Nawet podkreśla prymat miłosierdzia nad ofiarą: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Niekiedy jednak nie rozumiemy tych słów. Nie zawsze potrafimy rozróżnić i wyczuć: czego Jezus oczekuje od nas w danej sytuacji, co jest prawdziwym miłosierdziem, jaka jest ofiara, która podoba się Jemu.  Modląc się słowem Bożym i korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny u progu Wielkiego Postu (Środa Popielcowa), będziemy wsłuchiwać się w pragnienia Serca Jezusa, wobec nas – Jego uczniów i apostołów Jego miłosierdzia.

Prowadzący: 
ks. dr Sławomir Czajka – kapłan diecezji radomskiej, biblista, wykładowca i prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.