Wejdź na ring! Runda czwarta

W rundzie czwartej zapraszam cię do szalonego kroku: Już teraz ogłoś się zwycięzcą!  Nie jest ważne, że walka jeszcze trwa – wiesz już, że Sędzia jest po twojej stronie. Pozwól, by tryumfalnie podniósł w górę twoją rękę w geście zwycięstwa. Decyzja jednak należy do ciebie i musi być konkretnym i jasnym opowiedzeniem się po stronie jedynego Zwycięzcy – Jezusa Chrystusa. Ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć – mówił do Siostry Faustyny – wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie (Dz.1560). A święty Jakub zachęca: Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was (Jk 4, 7).

Zapraszam cię dzisiaj, byś całkowicie powierzył się Bogu, jak uczyniła to Faustyna: W zjednoczeniu z Tobą, Zbawicielu mój, oddaję duszę swoją w ręce Ojca niebieskiego, pełna ufności w niezgłębione miłosierdzie Twoje (Dz.1582). Stojąc na ringu, wobec obserwujących cię przeciwników, patrząc w oczy jedynemu Sędziemu, który kocha cię bezwarunkowo oraz wyznaj z mocą, że oddajesz Mu swoje serce i ogłaszasz Go jedynym Zbawicielem i Panem całego swojego życia. To samo uczyń w imieniu tych, którzy nie mogą zrobić tego teraz, bo są za słabi. Jeszcze raz postaw sobie przed oczy osoby, za które podjąłeś wielkopostną walkę. Oni są również dziećmi Boga! Ogłoś Jezusa Panem twoich problemów, relacji, przywiązań… Wielki Post jest czasem zwracania swojego serca w kierunku Boga i oczyszczania go ze zbędnego balastu, by z większą wolnością oddać się Królestwu –Jestem hostią w Twym ręku, o Sędzio i Zbawicielu (Dz.1629). 

Za tydzień koniec walki. Nie wycofuj się!