Uwagi praktyczne

W związku z czasem pandemii i ograniczeniem spotkań formacyjnych naszych wspólnot, chcemy zaproponować Wam kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z nowego podręcznika i przeżywania formacji na drodze indywidualnej.