Uroczystość patronalna ZMBM 2019

5 sierpnia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywa swoją uroczystość patronalną. W tym dniu, w każdej wspólnocie zostaje ponowiony akt powierzenie zgromadzenia Matce Bożej Miłosierdzia i uznanie Jej za naszą Najwyższą Przełożoną. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania razem z nami. Prosimy o modlitwę, by nasze Zgromadzenie mogło dalej się rozwijać i nieść orędzie o Bożym miłosierdziu do całej ludzkości. Prośmy również o łaskę wierności i gorliwości dla każdej siostry oraz o dar nowych i świętych powołań do zgromadzenia.