Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa 2017

W swoim „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna zapisała:

Dziś powiedział mi Pan: Otworzyłem swe Serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z Niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością” (Dz. 1520).

Z Niego rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca” (Dz. 1777).

Pochylając się wraz ze św. Siostrą Faustyną, nad tą wielką i piękną tajemnicą, zachęcamy do wysłuchania konferencji o. Marka Wójtowicza n.t. kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Konferencja