Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go 2017

Dziś obchodzimy Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go.

W czasie środowej audiencji generalnej, Papież Franciszek zwrócił się do wiernych tymi słowami:

„Duch Święty umożliwia tę niepokonaną nadzieję, dając nam świadectwo wewnętrzne, że jesteśmy dziećmi Boga i Jego dziedzicami (Rz 8, 16). Jakże mógłby Ten, który dał nam Syna swego Jednorodzonego nie dać nam czegoś innego wraz z Nim? (por. Rz 8, 32) „Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Dlatego nie zawodzi, bo jest w naszym wnętrzu Duch Święty, który nas pobudza, byśmy szli naprzód, stale naprzód. Dlatego właśnie nadzieja nie zawodzi.

Duch Święty nie tylko sprawia, że jesteśmy w stanie żywić nadzieję, ale również być siewcami nadziei, abyśmy i my byli – jak On i dzięki Niemu – „parakletami”, to znaczy pocieszycielami i obrońcami braci. Siewcami nadziei. Chrześcijan może siać gorycz, może siać obawę, ale to nie jest chrześcijańskie. Jeśli tak czynisz, to nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Sieje nadzieję, rozsiewa olejek nadziei, sieje wonności nadziei, a nie kwas goryczy i beznadziei” (tekst pochodzi z: http://opoka.news/aktualnosci/4732).

Zapra­sza­my również do wysłuchania konferencji o. Stanisława Łucarza SJ p.t. „Duch Święty – Duchem miłości i miłosierdzia cz.1”, wygłoszonej podczas wczorajszego dnia skupienia.

Konferencja