Uratowani przez Miłosiernego

Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas,
gdy kocha się zawsze
 w radości i smutku,
bez względu
 na dobry czy zły los.

Jan Paweł II

Zapraszamy do wysłuchania historii pewnego małżeństwa…