Trzeci dzień z Duchem Świętym

W ciągu dnia rozważę następujący fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

Kiedy dusza moja […] zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: Umacniaj się do walki… (Dz. 145).

Duchu Święty, przyjdź w darze pokoju, abym nabrał sił na drodze wzrastania ku świętości.