Trwają rekolekcje kapłańskie

W dniach od 18 do 22 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywają się rekolekcje dla kapłanów organizowane przez nasze Stowarzyszenie „Faustinum”. Rekolekcje pod hasłem „Kapłani – świadkowie miłosierdzia” głosi ks. Stanisław Witkowski MS – biblista. W czasie rekolekcji kapłani na pogłębionej modlitwie słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny zaproszeni są do odkrywania na nowo swojej tożsamości bycia szczególnymi świadkami Bożego Miłosierdzia. 

Prosimy o modlitwę za prowadzącego oraz uczestników rekolekcji. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za kapłanów słowami św. Siostry Faustyny:

„Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz” („Dzienniczek”, nr 1052).