Troska św. Siostry Faustyny naszą troską

DZISIAJ Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To jedno z najmłodszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ustanowione zostało za pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Ma ono na celu ukazanie piękna i bogactwa daru sakramentu kapłaństwa. Obchodzone jest w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Dla Apostołów Bożego Miłosierdzia to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich księży. Wiemy bowiem dobrze, jak św. Siostrze Faustynie głęboko na sercu leżała sprawa świętości kapłanów. W swoim ,,Dzienniczku” napisała przepiękną modlitwę za Kościół święty i Jego pasterzy. Oto ona: O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana bo Ty wszystko możesz. (Dz. 1052). Uczyńmy tę troskę Siostry Faustyny o kapłanów naszą własną, a dar uczestniczenia w powszechnym kapłaństwie Chrystusa pomnóżmy naszą gorliwą modlitwą i jak najczęstszym składaniu na Chrystusowym Ołtarzu naszej codzienności, trudów i zwycięstw w intencji kapłanów, aby oni wszyscy byli według Kapłańskiego Serca Jezusa.