Święto Bożego Miłosierdzia 2018

Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja – to wyznanie Jezusa zapisała w „Dzienniczku” Siostra Faustyna. W święto Moje – w święto Miłosierdzia – kontynuował dalej Pan  będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię (Dz. 206).

Dziś jest ten wyjątkowy dzień wytężonej pracy, w którym – według zalecenia swojego Mistrza – Siostra Faustyna rozpoczyna duchowy maraton, by dotrzeć do każdej duszy z orędziem miłosierdzia. Najbardziej uprzywilejowani są ci, którzy przekonali się, że o własnych siłach daleko nie zajdą, którzy stracili wiarę w siebie, lecz otworzyli się na nieskończona moc Boga: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz.699).

Jezus bardzo pragnął, by nowe Święto pojawiło się w kalendarzu liturgicznym. Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki – motywował swoje żądania – Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku – Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił to święto jako dar dla całego Kościoła.

Dajmy się dziś poprowadzić Siostrze Faustynie do Źródła Miłosierdzia – do Boga, który otwiera Swe serce i pragnie nas w nim zanurzyć oraz hojnie obdarzyć łaskami. Miłosierdzie Jego jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności Jego miłosierdzia (por. Dz.699).

Zobacz: Niepojęty dar
Kult Bożego Miłosierdzia na świecie

a