Święta Siostra Faustyna – uczennica Dobrego Mistrza

Dziś, 5 października 2017 roku Święta Siostra Faustyna świętuje 79 urodziny dla nieba! Jesteśmy jej wdzięczni za tak wiele. Jest naszą Siostrą, Przyjaciółką i Orędowniczką. Pomaga wszystkim, którzy zwracają się do niej w potrzebie. Ciągle działa i prowadzi do źródła dobroci i miłosierdzia – Jezusa. Za życia – cicha, ofiarna, po prostu dobra! Faustyna była dobrym człowiekiem. Ona pokazuje nam
od Kogo możemy uczyć się, jak być miłosiernym wobec innych. My też chcemy być dobrzy
i miłosierni…

Zapraszamy do krótkiej refleksji na temat: Uczę się być dobrą od Jezusa (Dz. 669). Tekst ten jest fragmentem konferencji wygłoszonej podczas spotkania krakowskiej wspólnoty  „Faustinum” w Roku Wiary.

Czytaj: Uczę się być dobrą od Jezusa