Światowy Dzień Chorego 2019

Światowy Dzień Chorego kieruje naszą uwagę na osoby cierpiące. Pomimo dużego postępu medycyny, wciąż pozostają choroby, których nie potrafimy wyleczyć. Nagła choroba członka rodziny lub innej bliskiej osoby zmienia nie tylko kierunek i priorytety jej życia, ale również życie najbliższych.

Siostra Faustyna, która przez prawie całe swoje zakonne życie zmagała się z gruźlicą,  zostawiła nam cenne uwagi, które mogą nam dopomóc w przeżywaniu słabości i  towarzyszeniu chorym. Pisała: Zdarza się często w chorobie tak, jak z Jobem w Starym Zakonie: gdy się chodzi i pracuje, no to wszystko dobrze i pięknie, ale jak Bóg ześle chorobę, jakoś tych przyjaciół jest mniej. Ale są jednak, interesują się naszym cierpieniem i tak dalej. Ale jeżeli Bóg dopuszcza dłuższą chorobę, powoli zaczynają nas opuszczać i ci wierni przyjaciele. Odwiedzają nas rzadziej, a ich odwiedziny sprawiają często cierpienie. Zamiast nas pocieszyć, wyrzucają nam niektóre rzeczy, które sprawiają wiele cierpienia, i tak dusza, jak ów Job, jest sama; ale na szczęście nie jest sama, bo jest z nią Jezus – Hostia. Gdym skosztowała powyższych cierpień, a noc całą spędziłam w goryczy, rano, kiedy ksiądz kapelan przyniósł mi Komunię świętą, musiałam się siłą woli opanować, aby nie wykrzyknąć w cały głos: Witaj, prawdziwy, jedyny Przyjacielu. Komunia święta daje mi moc do cierpień i walki. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, com doświadczyła: kiedy Bóg nie daje ani śmierci, ani zdrowia, i to trwa latami – otoczenie przyzwyczaja się do tego i uważa, jakoby człowiek nie był chory. Wtenczas zaczyna się pasmo cichego męczeństwa; Bogu tylko wiadomo, ile dusza składa ofiar (Dz. 1509). Gdy się jest chorą i słabą, to się ustawicznie robi wysiłki, aby podołać temu, co wszyscy robią zwyczajnie; a jednak i temu „zwyczajnie” nie zawsze podołać można; ale dzięki Ci, Jezu, za wszystko. Nie wielkość prac, ale wielkość wysiłku nagradzana będzie (Dz. 1310).

W tym miejscu dziękujemy wszystkim wolontariuszom i członkom stowarzyszenia „Faustinum”, którzy włączają się w pomoc chorym w domach opieki i hospicjach.