Światowe Dni Młodzieży

Już niebawem młodzi ludzie z całego świata przyjadą do Krakowa, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Będzie to czas radosnego spotkania i wspólnego trwania przy Bogu. Głównymi patronami tych dni są św. Siostra Faustyna i św. Jan Paweł II, a tematem przewodnim – słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Młodzież przybędzie między innymi do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by u stóp Jezusa złożyć wszystkie swe sprawy i intencje, z którymi przyjechała, oraz zaczerpnąć łaski ze Źródła miłosierdzia. Młodzi będą mogli również uczestniczyć w adoracji i modlitwie uwielbienia prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz grupę przyjaciół Zgromadzenia.

30 lipca do Sanktuarium przyjedzie Ojciec Święty Franciszek, by modlić się przed obrazem Jezusa miłosiernego i przy relikwiach św. Siostry Faustyny, a także by poprowadzić w bazylice Liturgię Pojednania, po której Papież i wielu kapłanów zasiądą w konfesjonałach i będą tam czekać na młodych, by mogli spotkać się z Bogiem w sakramencie pojednania.

Ogarnijmy naszą modlitwą wszystkich młodych, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży, by doświadczyli głębokiego spotkania z miłosiernym Bogiem i stali się Jego apostołami w swoich środowiskach. Niech św. Siostra Faustyna wyprosi im łaskę głębokiego zaufania Jezusowi i otwarcia się na Jego przemieniającą moc. Prośmy o pokój i bezpieczeństwo na ten szczególny czas oraz wszelkie potrzebne łaski dla organizatorów. Prośmy również za tych wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu, a z różnych powodów nie będą mogli przyjechać, by także mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia.