św. Szczęsny Feliński i bł. Marcelina Darowska

o. Marek Wójtowicz SJ

a

Nagrania dokonano podczas spotkania formacyjnego Stowarzyszenia “Faustinum”,
które odbyło się w Krakowie-Łagiewnikach, 12 maja 2018 roku.