św. Brat Albert Chmielowski

o. Marek Wójtowicz SJ

a

Nagrania dokonano podczas spotkania formacyjnego Stowarzyszenia “Faustinum”,
które odbyło się w Krakowie-Łagiewnikach, 21 października 2017 roku.