Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”

wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny,  z jej duchowości i działalności apostolskiej.
Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie,  które pragną służyć orędziu miłosierdzia Bożego.

logoF

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia

FAUSTINUM

działa przy Zgromadzeniu Sióstr  Matki Bożej Miłosierdzia

Ma swoją siedzibę  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  w Krakowie-Łagiewnikach

Zapraszamy na wirtualny spacer

6 marca 1996 roku

erygował je metropolita krakowski

Franciszek kard. Macharski

na prośbę przełożonej generalnej
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

m. M. Pauliny Słomki

Jak powstawało Faustinum?

Cele działalności Stowarzyszenia Faustinum:

1

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

2

Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

3

Wypraszanie miłosierdzia Bożego  dla całego świata  szczególnie dla grzeszników  oraz kapłanów i osób zakonnych.

Główny akcent w działalności Stowarzyszenia Faustinum
spoczywa na formacji,


która ma pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym,
wprowadzić apostołów Bożego Miłosierdzia w fascynujący świat życia we wspólnocie z Bogiem
oraz przygotować do podjęcia w swoim środowisku misji miłosierdzia.

Stowarzyszenie Faustinum

podlega również  Metropolicie Krakowskiemu,
który zatwierdza jego duchowego opiekuna
z Towarzystwa Jezusowego.