Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”

wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny,  z jej duchowości i działalności apostolskiej.
Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie,  które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego.

6 marca 1996 roku

erygował je metropolita krakowski
Franciszek kard. Macharski
na prośbę przełożonej generalnej
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
m. M. Pauliny Słomki.

Posiada ono kościelną i cywilną osobowość prawną.
Działa przy Zgromadzeniu Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia.
Podlega również Metropolicie Krakowskiemu,
który zatwierdza jego duchowego opiekuna
z Towarzystwa Jezusowego.
Ma swoją siedzibę
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.

Cele działalności Stowarzyszenia:

1

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

2

Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

3

Wypraszanie miłosierdzia Bożego  dla całego świata  szczególnie dla grzeszników  oraz kapłanów i osób zakonnych.