Statut – Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

  1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do ważności tych uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.
  2. Uchwały, po uzyskaniu akceptacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do ważności wymagają zatwierdzenia przez Arcybiskupa Krakowskiego.

a

§ 27 W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd w porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Arcybiskupem Krakowskim określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

a

§ 28 W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które zadysponuje nim zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.